د سلیمان لایق د ژوند په اړه د محبوب الله خان مستند فلم

د افغانستان د مشهور شاعر او لیکوال سلیمان لایق د ژوند په اړه دا مستند فلم ښاغلي محبوب الله خان جوړ کړی دی.

20.01.2016